Al - Fatihah Rumi


  1. Bismillaahir Rahmaanir Raheem
  2. Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen
  3. Ar-Rahmaanir-Raheem
  4. Maaliki Yawmid-Deen
  5. Iyyaaka na'budu wa lyyaaka nasta'een
  6. Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem
  7. Siraatal-lazeena an'amta 'alaihim ghayril-maghdoobi 'alaihim wa lad-daaalleen


Tafsir

1.Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

2.Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan Mentadbirkan sekalian alam

3.Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

4.Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat)

5.Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.


6.Tunjukilah kami jalan yang lurus.

7.Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.