Solat cara Nabi Muhammad saw

 


Berdiri untuk solat


Berdiri dengan lurus, kedua belah kaki sama tegak, mengarah kiblat dengan menundukkan pandangan memandang ke tempat sujud dan mengarahkan hujung-hujung jari kaki ke kiblat dengan merenggangkan antara dua kaki(jangan sangat dirapatkan dan jangan sangat dijauhkan.


Takbiratul ihram


Takbiratul ihram ialah mengangkat tangan dan meletakkan tangan dalam solat.


Apabila hendak bertakbiratul ihram, angkatlah kedua belah tangan ke daun telinga sejajar dengan bahu dengan mengarahkan anak-anak kedua tanagn ke kiblat serta mengembangkannya. Sesudah itu ucapkanlah takbiratul ihram: Allaahu Akbar”Allah adalah terbesar dari segala yang besar”.


Setelah selesai ucapan takbir, turunkan tangan dengan perlahan-lahan dan letakkan di atas dada dengan menggenggamkan pergelangan tangan kiri dengan kelingking, jari manis, jari tengah dan ibu jari tangan kanan, serta mengulurkan telunjuk tangan kanan atas tangan kiri itu.


Cara mengangkat tangan ini ada tiga:


1. Mengangkatnya beserta permulaan takbir.


2. Mengangkatnya dengan tidak bertakbir. Sesudah kedua-dua tangan tetap, barulah bertakbir. Sesudah selesai bertakbir barulah tangan diturunkan.


3. Mengangkat tangan beserta permulaan takbir dan selesai mengangkat tangan beserta selesai takbir. Sesudah selesai takbir, barulah tangan diturunkan.


Dari Ibnu Umar r.a. katanya:


“adalah Rasulullah apabila telah berdiri untuk bersolat, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian baru bertakbir.” [Shahih Muslim]


Rasulullah apabila berdiri untuk solat, beliau mengucapkan Allahu Akbar, beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya dan tidak pula melafalkan niat. Beliau tidak mengucapkan: usalli-lillahi-kadza-mustaqbilal qiblati-arba’a raka’atin-imama/makmuma-ada’an-qadhaan-fardhal waqti. Kata-kata ini bidaah. Tidak ada seorangpun menukilkan dari Rasulullah s.a.w. baik dengan sanad sahih, daif, musnad atau mursal. Demikian juga tidak dinukilkan dari seorang sahabat. Hal itu juga tidak dipandang baik oleh seseorang Tabi’in dan tidak pula oleh imam empat. Hanya sebahagian ulama mutaakhirin salah memahamkan pendapat As-Syafie yang mengatakan bahawa:


Solat tidak sama dengan puasa. Tiap-tiap orang yang masuk ke dalam solat dengan ucapan zikir.”


Mereka menyangka bahwa yang dimaksudkan dengan zikir ialah melafalkan niat oleh mereka yang hendak bersolat itu. Sebenarnya As-Syafie bermaksud dengan zikir ialah ucapan takbiratul ihram. Beliau juga tidak menyukai susuatu yang tidak pernah dilaksanakan Rasulullah s.a.w. walupun dalam satu solat saja tidak pula dilakukan oleh seorang Khilafa ataupun oleh salah seorang sahabat.


Yang lebih buruk lagi ialah mengulang-ulangi lafal niat hingga terkadang memakan masa satu rakaat solat dan mengganggu orang di sekelilingnya.


Iftitah dalam solat


Raulullah s.a.w.setelah takbiratul ihram, berdiam agak lama tidak terus membaca Al-Fatihah. Di dalam diam itu baginda membaca iftitah.


Tasbih iftitah


Sub-haanakallahumma wa bihamdika wa tabaa rakasmuka wa ta’aala jadduka wa laa ilaaha ghairuka.

“Maha suci Engkau wahai Tuhanku, serta aku memuji-Mu. Sungguh Maha Berbahagia nama Engkau, Maha Tinggi Kebesaran Engkau dan mengaku benar-benar bahawa tidak ada Tuhan selain Engkau.”


[HR Muslim]


Doa iftitah


Allaahumma baa’id baini wa baina kha-thaayaa ya kamaa baa-atta bainal masy-riqi wal maghribi. Allaahumma naqqinii min kha-thaayaa ya kamm yunaqqats tsaubul abya-dhu minaddanasi. Allaahummaghsil nii min kah-thaayaa ya bil wats tsalji wal baradi.


“Wahai Tuhan-ku! Jauhkanlahantaraku dan antara kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah jauhkan antara Masyriq (tempat terbit matahari) dan dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana orang membersihkan kain putih dari pencemaran.Wahai Tuhan-ku! Basuhkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salji dan dengan air batu dengan sebersih-bersihnya.”


[HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.]


Allaahumma rabba jib-riila wa miikaa-iila wa is-raafiila faa-thiras samaawaati wal ar-dhi ‘aalimal ghaibi wasy syahaa dati anta tahkumu baina ‘baadika fiima kaanuu fiihi yakhtalifuuna ihdinii limakh tulifa fiihi minal haqqi bi-idznika fa innaka tahdii man ta-syaa-u ilaa shiraatim mustaqiim.


“Wahai Tuhan-ku! Tuhan dari Jibril, Mikail, dan Israfil, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Mengetahui alam yang tiada didapati pancaindera dan alam yang nyata, Engkau yang memberi putusan antara hamba-hamba Engkau, dalam segala rupa hal yang mereka perselisihkan, dengan izin-Mu, kerana sesungguhnya Engkau-lah sendiri yang menunjukkan sesiapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.”


[HR Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Abdur Rahman ibn Auf ra.]


Doa tawajjuh


Wajjahtu waj-hiya lillazii fa-tharas samaawaati wal ar-dha haniifam muslimaw wamaa ana minal musy-rikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil ‘aalamiin. Laa syariika lahuu wa bi-dzaalika umirtu wa ana minal mus-limiin. Allahumma antal maliku laa ilaaha illa anta anta rabbii wa ana ‘abduka zhalamtu nafsii wa’taraftu bi-dzambii faghfir lii dzunuubii jamii’aa. Fa innahuu laa yahdii li ahsanihaa illaa anta wash-rif ‘annii sayyi-ahaa laa yash-rifu ‘annii sayyi-ahaa illa anta, labaika wa sa’daika wal khairu kulluhu fii yadaika, wasy syarru laisa ilaika, ana bika wa ilaika tabaarakta wa ta’aalaita, astaghfiruka wa atuubu ilaika.


“Saya hadapkan diriku kepada Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, hal keadaanku seorang yang condong benar kepada kebenaran lagi seorang yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh, dan sekali-kali aku bukan orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah .Bahwasanya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah , Tuhan yang memelihara alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, demikianlah aku diperintahkan Allah, dan adalah aku salah seorang dari orang-orang, yang mula-mula menyerahkan diri, jiwa dan raga untuk Allah (untuk berjihad di jalan-Nya). Wahai Tuhan-ku! Engkaulah Raja yang memerintah! berkuasa! Tidak ada tuahn selain Engkau, Engkau Tuhan-ku dan aku hamba-Mu. Aku telah menzalimkan diriku, aku mengakui dosaku, maka ampunilah segala dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang dapat (sanggup) mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Dan tunjukanlah daku kepada sebaik-baik perangai, tidak ada yang dapat (sanggup) menunjukankan daku kepada sebaik-baik perangai, selain Engkau sendiri.Palingkanlah (jauhkanlah) daripadaku pekerti-pekerti yang buruk, tidak ada yang dapat (sanggup) memalingkan daku dari pekerti-pekerti yang buruk itu, selain Engkau sendiri.Aku penuhi seruan Engkau, aku tunduk patuh di bawah perintah Engkau segala rupa kebajikan di tangan Engkau, segala rupa kejahatan tidak ada pada Engkau, Aku dengan Engkau dan kepada Engkau.(saya memperoleh taufiq dengan limpah kurnia Engkau dan memohon perlindungan kepada Engkau.)Maha Berbahagia Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohonkan ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau.”


[HR Ahmad, Muslim, Ar-Tirmidzi, Abu Daud dari Abu Hurairah ra. dari Nabi s.a.w. (dalam satu lafal: wa ana awwalul muslimin= “dan akulah orang yang mula-mula menyerahkan diri kepada Allah“]


Takbir ifitah


1. Allahu Akbar. Kabiiraw wal hamdu lillaahi ka-tsiiraw wa subhaanallaahi buk-rataw wa a-shiilaa.


“Allah adalah yang paling besar dari segala yang besar, sedang Dia Tuhan yang senantisa besar, segala puji hanya kepunyaan Allah, pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah (aku akui kesucian) pada tiap-tiap pagi dan petang.”


[HR Muslim dari Ibnu Umar]


2. Allahu Akbar. Allahu Akbar..Laa ilaaha illaa anta. Sub-haanallaahi wa bihamdihi Sub-haanallaahi wa bihamdihi.


“Allah adalah yang teramat besar, bagi Allah yang teramat besar, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau!Saya akui kesucian Allah serta dengan memuji-Nya Saya akui kesucian Allah serta dengan memuji-Nya”


[Takbir ini disebutkan dalam Ibnul Qayyim dalam kitab Ash Shalah wa Ahkamu Tarikiha.]


3. Allahu Akbar kabiiraa. Allahu Akbar kabiiraa. Allahu Akbar kabiiraa. Alhamdu lillaahi ka-tsiraa. Alhamdu lillaahi ka-tsiraa. Alhamdu lillaahi ka-tsiraa. Sub-haanallaahi buk-rataw wa a-shiilaa. Sub-haanallaahi buk-rataw wa a-shiilaa. Sub-haanallaahi buk-rataw wa a-shiilaa.A’uu-dzu billaahis samii’il ‘aliimi minasy syai-thaanir rajiimi wa naf-khihi wa nafa-tsihi.


“Allah adalah yang terbesar dari segala yang besar, sedang Dia yang senantiasa Besar. Allah adalah yang terbesar dari segala yang besar, sedang Dia yang senantiasa Besar. Allah adalah yang terbesar dari segala yang besar, sedang Dia yang senantiasa Besar. Segala puji kepunyaan Allah, pujian yang banyak, Segala puji kepunyaan Allah, pujian yang banyak, Segala puji kepunyaan Allah, pujian yang banyak, Saya akui kesucian Allah pada tiap-tiap pagi dan petang, Saya akui kesucian Allah pada tiap-tiap pagi dan petang, Saya akui kesucian Allah pada tiap-tiap pagi dan petang. Wahai Tuhan-ku, saya berlindung kepada Engkau dari setan yang terkutuk, dan gurisan-gurisannya dan tiupan-tiupannya dan hembsan-hembusannya.”


[HR Ahmad, Abu Daud dari ibn Jubair ibn Muth’im dari Nabi s.a.w.]


4. Allaahu akbar, sub-haanallaah, al hamdulilaah, laa ilaaha illaallaah, astaghfirullaah, allaahummaghfir lii war hamnii war zuqnii, alaahumma innii a’uu-dzubika min dhiiqil maqaami yaumal qiyaamah.


“Allah adalah yang terbesar dari segala yang Besar-Aku mengakui kesucian alla. Segala puji kepunyaan Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya berhak disembah selain Allah.Wahai Tuhan, ampunilah daku, rahmatilah daku dan rezekikanlah daku. Wahai Tuhan-ku sesungguhnya akau berlindung kepada Engkau dari kesempitan tempat berdiri pada hari kiamat.”

(masing-masing dari takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan dua rangkaian doa ini dibaca 10 kali)


[HR Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dari Ashim ibn Humaid dari Aisyah ra. dari Nabi s.a.w.]


Ta’awwudz dalam solat


1. Asta’ii-dzu billaahi minasy syai-thaanir rajiim.


“Saya memohon pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk”


2. A’uu-dzu billaahi minasy syai-thaanir rajiimi min hamzihi wa nafkhihi wa nafa-tsihi.


“Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari goresannya, dari tiupan-tiupannya dan dari hembusan-hembusannya.”


3. A’uu-dzu billaahis samii’il ‘aliim minasy syai-thaanir rajiim.


“Saya berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang kena rejam”


4. Alaahumma innii a’uu-dzubika minasy syai-thaanir rajiimi min hamzihi wa nafkhihi wa nafa-tsihi”


“Wahai Tuhan-ku! Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syaitan yang terkutuk, dari gurisannya, dari tiupan-tiupannya dan dari hembusan-hembusannya.”


* Adalah Rasulullah membacanya pada rakaat pertama sahaja


Membaca basmalah dalam solat


Baca dengan merendahkan suara, jangan mengeraskannya.


Bismillaahir rahmaanir rahiim.


“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi”


Membaca Al-Fatihah dalam solat


Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin. Arrahmaanir rahiim. Maaliki yaumiddin. Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin. Ihdinash shiraa-thal mustaqiim.. Shiraa-thal la-dziina an’amta ‘alaihim ghairil magh-dhuubi ‘alaihim wa ladh dhaalliin.


“Segala puji hanya kepunyaan Allah, Tuhan yang memelihara segala alam. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang mempunyai hari pembalasan. Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami meohon pertolongan. Ya Allah, tunjuki kami pada jalan yang lurus. Iaitu jalan segala mereka yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.”


Berta’min dalam solat


Abu Hurairah ra. menerangkan: “bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda : “Apabila imam membaca amin, hendaklah kamu membacanya, kerana seseorang yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat, diampunilah dosanya yang telah lalu.” [HR Al-Jamaah]


Panjangkan bacaan aamiin.


[HR Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi]


Membaca surah dalam solat


1. Rasulullah s.a.w. terkadang-kadang membaca surah yang panjang, terkadang yang sederhana, terkadang yang pendek apabila dikehendaki oleh keadaan.


2. Rasulullah s.a.w. sentiasa membaca surah pada awalnya, tidak memulai dari pertengahan atau akhirnya.


3. Rasullulah s.a.w. pernah membaca surah Al A’raf di solat maghrib, sebahagian di rakaat pertama dan sebahagian di rakaat kedua.


4. Rasullulah s.a.w. pernah membaca Surah al-Zalzalah di kedua-dua rakaat solat Subuh.


5. Rasullulah s.a.w. pernah membaca dua-dua surat dari surah Al Mufashshal di satu-satu rakaat.


6. Rasullulah s.a.w. memanjangkan bacaan surat di solat Subuh.


7. Rasullulah s.a.w. memanjangkan bacaan di solat Subuh pada tiap-tiap hari, lebih panjang daripada segala solat fardhu yang lain pada hari itu.


8. Rasullulah s.a.w.pernah membaca dalam solat sir surah yang ada di dalamnya sujud tilawah. Baginda bersujud dan para makmum ikut bersujud.


9. Surah terpendek yang dibaca baginda dalam solat Subuh ialah surah Qaf dan surah-surah yang sepertinya. Lazimnya bacaan baginda 60 hingga 100 ayat pada tiap-tiap rakaat. Pada hari Jumaat Subuh, baginda tetap membaca surah As Sajadah pada rakaat pertama dan surah Ad Dahri/Al Insan.


10. Bacaan pada solat Zohor ialah surah Sajdah atau kira-kira 30 ayat pada tiap-tiap rakaat. Baginda pernah membaca surah Al-A’la dan Al-Lail atau Al-Buruj dan At-Tariq dan surah-surah yang sepertinya. Baginda juga pernah membaca surah Luqman dan Az-Zariyat. Pada suatu masa baginda pernah memanjangkan rakaat solat Zohor yang pertama hingga tidak terdengar suara telapak kaki pun.


11. Rasulullah membaca di solat Jumaat surah Al Jumuah dan Al Munafiqun, ada kala surah Al A’la dan Al Ghasiyah.


12. Rasulullah s.a.w. membaca di solat hari raya ialah Surah Qaaf dan Iqtarabat (Al Qamar) secara lengkap dan ada kala membaca surah Al A’la dan Al Ghasiyah.


13. Rasulullah s.a.w. membaca di solat Asar sekadar 15 ayat pada tiap-tiap rakaat. Tegasnya, sama dengan separuh Zohor jika dipendekkan dan sama dengan Zohor jika dipanjangkan.


14. Rasulullah s.a.w. pernah membaca di solat Maghrib surah Al A’raf, surah Ath Thur, surah Al Mursalat dan surah Ad Dukhan. Riwayat sahih menerangkan bahawa Rasulullah s.a.w. membaca surah Al Kafirun dan Al Ikhlas dalam sunat Maghrib.


15. Rasulullah s.a.w. pernah membaca dalam solat Isya surah Wat tini dan surah Wasy syamsi wa dhuhaaha dan surah-surah sepertinya.


Sesudah membaca surah berhenti sebentar.


Rukuk dalam solat


Angkat tangan seperti takbiratul ihram lalu tunduk untuk rukuk. Letakkan kedua-dua tangan ke atas kedua lutut, dengan merenggangkan anak jari-jari serta renggangkan kedua-dua siku dari rusuk. Datarkan belakang (punggung) atau menyamakan tinggi kepala dengan dataran belakang itu, jangan ditundukkan dan jangan ditinggikan. Pandangan tidak ditujukan ke kaki, tidak ke muka, namun lurus dengan letak kepala.


Bacaan dalam rukuk


1. Sub-haana rabiyal ‘a-zhiimi.


“Maha suci Tuhan-ku yang Maha Besar”


[H.R. Muslim dan Ashhabus Sunan dari Khudzaifah dari Nabi s.a.w.]


Rasulullah s.a.w. membaca 10 kali tasbih ini dan terkadang lebih dari itu. Paling singkat jika ada keperluan sekadar 3 kali.


2. Subbuuhun qudduusur rabbul malaa-ikati war ruuh.


”Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan Yang Maha Qudus, Tuhan Yang memelihara Malaikat dan ruh”


[H.R. Muslim dari Aisyah ra.]


3. Sub-haana dzil jabaruuti wal malakuuti wal kib-riyaa-i wal ‘a-zhamati.


” Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekerasan, kekuasaan, kebesaran dan kemuliaan.”


[H.R. Ahmad, At-Tirmidzi, An Nasa’i dari Auf ibn Malik ra.]


4. Sub-haanakallaahumma rabbanaa wa bihamdika allaahummaghfir lii.


”Maha Suci Engkau wahai Tuhan-ku, wahai Tuhan kami dan dengan memuji Engkau, Ya Allah, ampunilah segala dosaku.”


[H.R. Ahmad dari Aisyah ra. dari Nabi s.a.w.]


5. Allaahumma laka raka’tu, wa bika aamantu, wa laka aslamtu, wa ‘alaika tawakkaltu, anta rabbii kha-sya’a qalbii wa sam’ii wa ba-sharii wa damii wa lahmii wa azhmii wa ‘a-shabii lillaahi rabbil ‘aalamiin.

” Wahai Tuhan-ku! Untuk Engkau aku rukuk, kepada Engkau aku beriman, kepada Engkau aku menyerahkan diri dan kepada Engkau aku bertawakal, Engkaulah Tuhan-ku. Telah tunduk jiwaku, pendengaranku, penglihatanku, darahku, dagingku, tulangku dan urat nadiku kepada Allah yang memelihara segala alam.”


[H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud dari Ali ra. dari Nabi s.a.w.]


Beriktidal dalam solat


Tegak berdiri lalu mengangkat tangan seperti takbiratul ihram seraya membaca tasmi’:


Sami’allaahu liman hamidah.


“Mudah-mudahan Allah mendengar pujian orang yang memuji-muji-Nya.”


Turunkan tangan dan tegak berdiri membaca puji (tahmid) dan syukur:


1. Rabbanaa lakal hamdu.


“Wahai Tuhan kami, Engkau sendirilah yang memiliki segala rupa puji.”


[H.R. Ahmad,Al Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w.]


2. Allaahumma rabbanaa lakal hamdu ka-tsiiran thayyiban mubaarakan fiihi.


“Wahai Tuhan-ku, wahai Tuhan kami, kepunyaan Engkaulah segala puji-pujian yang banyak, yang baik, lagi yang diberikan berkat kepadanya.”


[H.R. Ahmad, Al Bukhari dari Rifa’ah ra. dari Nabi s.a.w.]


3. Allaahumma rabbanaa lakal hamdu, mil-as samaawati wa mil-al ardhi wa mil-a maa syi’ta min syai-in ba’du ahluts tsanaa-i wal majdi, ahaqqu maa qaalal ‘abdu wa kullunaa laka ‘abdun, Allaahumma laa maani’a limaa a’thaita wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu.


“Wahai yuhan-ku!wahai Tuhan kami! Dan bagi Engkaulah segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh yang Engkau kehendaki sesudah itu.Engkaulah yang mempunyai puji dan kebesaran.Itulah yang paling patut menjadi ucapan hamba, semua kai adalah hamba-Mu.Ya Tuhan-ku, tidak ada yang menghalangi pemberian-Mu dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahankan dan tidak dapat kesungguhan manfaat kepada orang yang bersungguh-sungguh kerana dari Engkaulah segala keberuntungan dan segala kebahagiaan.”


[H.R. Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Said Al Khudri dari Nabi s.a.w.]


4. Allaahumma thahhirnii bits tsalji wal baradi wal maa-il baaridi.alaahumma thahhirnii minadz dzunuubi wal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul ab-ya-dhu minal wasa-khi.


“Ya Allah, sucikanlah daku dengan air beku, air batu, dan air dingin.Ya Tuhan-ku, sucikanlah daku dari segala dosa dan kesalahan, sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran.”


[H.R. Ahmad, Muslim dari Abdullah ibn Abi Aura ra. dari Nabi s.a.w.]


5. Lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu.


“Untuk Tuhan-ku segala puji untuk Tuhan-ku segala macam puji”


[H.R. Abu Daud dari Hudzaifah -baginda mengulangnya sekadar lama rukuk]


Sujud dalam solat


Bertakbir untuk turun sujud dengan meletakkan lutut sebelum tangan. Diantara kedua-dua tangan letakkan dahi ke tempat sujud (jarakkan sedikit). Boleh juga kepala bersetentang dengan bahu atau daun telinga. Dahi,hidung, kedua-dua telapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung jari-jari kaki. Muka (dahi dan hidung) dirapatkan ke tempat sujud dan hujung jari tangan dan kaki dihadapkan ke arah kiblat, dan hendaklah kedua-dua siku diangkat, dan hendaklah kedua-dua tangan direnggangkan dari lambung sehingga kelihatan putih ketiak, dan hendaklah perut direnggangkan dari paha dan hendaklah kedua-dua paha direnggangkan dari betis.


Sabda Nabi s.a.w.:


“Aku disuruh bersujud atas tujuh anggota: dahi- dan nabi s.a.w. mengisyaratkan juga hidungnya- dan kedua-dua tangan dan kedua-dua lutut dan kedua-dua telapak kaki.


[H.R. Al Bukhari dan Muslim]


Bacaan dalam sujud


1. Sub-haana rabbiyal a’la

“Aku mengakui kesucian Tuhan-ku, Tuhan Yang Maha Tinggi”


[H.R. Ahmad dan Ashabus Sunan dari Hudzaifah]


Baca sekadar 10 kali atu 3 kali jika dikehendaki oleh keadaan.


2. Subbuuhun qudduusur rabbul malaa-ikatiwaw ruuh.

“Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Qudus, Tuhan Yang memelihara malaikat dan ruh”


[H.R. Muslim, Uqbah bin Amir, Abu Daud dan Aisyah]


3. Sub-haana dzil jabaruuti wal kibriyaai wal ‘a-zhamati.

“Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekerasan, kekuasaan, kebesaran dan kemuliaan”


[H.R. Abu Daud dari Auf ibn Malik Al Asja’i


4. Sub-haanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allaahummaghfir lii.


“Maha Engkau wahai Tuhan-ku, wahai Tuhan kami dan dengan memuji Engkau, Ya Tuhan-ku, ampunilah segala dosa-dosaku.”


[H.R. Ahmad, Muslim dari Aisyah ra. dari Nabi s.a.w.]


5. Sub-haanakallahumma rabbana wa bihamdika, Laa ilaaha illa anta.


” Maha Suci Engkau wahai Tuhan-ku, wahai Tuhan kami dan dengan memuji Engkau, tidak ada Tuhan yang disembah selain Engkau.”


[H.R. Muslim dari Aisyah dari Nabi s.a.w.]


Nabi s.a.w. bersabda:


” Banyakkanlah doa di dalam sujud, kerana doa di dalam sujud itu sangat lebih layak diperkenankan.”


[H.R. Ahmad,Muslim dari Abu Hurairah]


Doa dalam sujud semasa solat


1. Allaahummaghfir lii dzambii kulluhu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa aa-khirahu wa ‘alaaniyyatahu wa sirrahu.


“Ya Tuhan-ku, ampunilah segala dosa-dosaku,kecilnya, besarnya, awalnya, akhirnya yang tampak dan yang tersembunyi.”


2. Allaahumma laka ajattu wa bika aamantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilla-dzii khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam’ahu wa ba-sharahu tabaarakallaahu ahsanul khaaliqiin.


“Ya Tuhan-ku! Kepada Engkau aku sujud, kepada Engkau aku beriman, kepada Engkau aku menyerahkan diriku.Telah bersujud mukaku-diriku-kepada Tuhan yang menjadikannya yang membentuknya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya, Maha Berbahagialah Allah, Tuhan yang paling baik dari segala yang mentaqdirkan(membuat rancangan pekerjaan)”


[H.R. Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah ra. dari Nabi s.a.w.]


3. Allaahumma innii a’uudzu bi ri-dhaaka min sa-kha-thika wa bi mu’aafaatika min ‘uquubatika wa a’uu-dzu bika minka laa uh-shii tsanaa-an ‘alaika anta kamaa ats-naita ‘alaa nafsika.


“Ya Tuhan-ku bahwasanya aku berlindung dengan keridhaan Engkau dari segala kemarahan Engkau dan dengan kesukaan Engkau memberi maaf dari siksa Engkau dan aku berlindung dengan engkau-dari Engkau. Aku tidak dapat menghinggakan puji dan sanjung untuk Engkau, sebagaimana Engkau telah memuji dan menyanjung diri Engkau.”


[H.R. Ahmad dan Muslim dari ali ra dari Nabi s.a.w.]


4. Allaahummaghfir lii kha-thii-athii wa jahlii wa is-raafii fii amrii wa maa anta a’lamu bihi minnii.


”Ya Allah! Ampunilah aku dari segala kesalahanku, kebodohanku, ketelanjuranku d keterlaluan dalam segala urusan pekerjaanku, segala apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku.”


[H.R. Muslim dan Ashabus Sunan dari Aisyah dari Nabi s.a.w.]


5. Allaahummaghfir lii jiddii wa hazalii wa kha-tha-ii wa ‘amdii wa kullu dzaalika ‘indii.

“Wahai Tuhan-ku, ampunilah aku terhadap segala pekerjaanku(kesalahanku) yang aku kerjakan sungguh-sungguh, dan segala pekerjaanku(kesalahanku) yang aku kerjakan dengan main-main, dan lagi segala kesalahanku yang aku kerjakan kerana khilaf dan dengan sengaja, semua itu ada padaku.”


[H.R. Al Baihaqi dari Abu Musa]


6. Allaahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa maa as-rartu wa maa a’lantu anta ilaahii laailaaha illaa anta.


”Ya Allah, ampunilah akan daku tentang segala kesalahanku yang aku telah dahulukan, dan yang aku kemudiankan dan yang aku rahsiakan dan yang aku nyatakan (perlihatkan). Engkaulah Tuhan-ku, tidak ada Tuhan selain dari Engkau.”


[H.R. Al Baihaqi dari Abu Musa]


Duduk antara dua sujud dalam solat


Angkat kepala seraya bertakbir tanpa mengangkat tangan. Bentangkan kaki kiri serta duduk di atasnya. Tegakkan telapak kaki kanan dan mengarahkan anak-anak jarinya ke kiblat. Letakkan tangan kanan atas paha kanan dan tangan kiri atas paha kiri, sedang anak-anak jari diletakkan dengan mengadapkan ke kiblat.


Istighfar dalam duduk antara dua sujud


1. Rabbighfir lii war hamnii waj bujnii wah dinii war zuqni


“Tuhan-ku ampunilah aku dan kasihanilah aku dan tutuplah segala keaibanku dan tunjukilah aku-ke jalan yang lurus-dan berilah aku rezeki.”


[H.R. At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi s.a.w.]


2. Rabbighfir lii war hamnii waj bujnii war fa’nii war zuqnii wah dinii wa ‘aafinii.


“Tuhan-ku ampunilah aku dan kasihanilah aku dan tutuplah segala keaibanku dan angkatlah akan kedudukanku, cukupkanlah rezekiku d tunjukilah aku ke jalan yang lurus-dan afiatkanlah aku.”


[H.R. Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. ]


3. Rabbighfir lii Rabbighfir lii.


“Tuhan-ku! Ampunilah aku! Ampunilah aku!”


[H.R. An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Hudzaifah ra dari Nabi s.a.w.]


Sujud kedua dalam solat


Setelah duduk sempurna, sujud sekali lagi seperti sujud pertama.


Bangkit ke rakaat kedua dalam solat


Setelah sujud sempurna, bangkit seraya bertakbir dan duduk sejenak(istirahat). Kemudian berdiri dengan bertekan pada lutut (kedua-dua paha) dengan tidak mengangkat tangan.


Setelah tegak berdiri, buatlah seperti rakaat pertama dengan membaca al-Fatihah dan surah yang pendek dari rakaat pertama.


Kemudian rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud seperti biasa.


Duduk tasyahud pertama


Selepas sujud kedua duduk seperti duduk antara dua sujud(iftirash). Pandangan mata ditujukan kepada hujung telunjuk (isyarat telunjuk).


Bacaan tasyahud (tahiyat)


1. Attahiyyaatu lillaahi wash shalawaatu wath thayyibaat. Assalamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘iba dillaahish shaalihiin. Asyhadu alla ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.


“Segala kehormatan itu kepunyaan Allah, juga segala ibadat dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepada engkau wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkat-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Aku mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku akui bahawa Muhammad itu pesuruh-Nya.”


[H.R. Al Bukhari, Muslim dari Ibnu Mas’ud ra. dari Nabi s.a.w.]


Selawat dalam tasyahud


Alaahumma shalli ‘alaa Muhammadin ‘abdika wa rasuulika, kamaa shallaita ‘alaa Ibrahiim, wa baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa baarakta ‘alaa Ibraahiima wa ‘alaa aali Ibraahiim.


“Ya Allah! Sanjungkanlah akan Muhammad, hamba-Mu dan pesuruh-Mu sebagaimana Engkau telah menyanjung Ibrahim. Dan beri berkatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan berkat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.”


[H.R. Muslim,Ahmad dari Abu Mas’ud Al Badri ra.]


Sabda Nabi s.a.w.:


“Apabila kamu duduk di tiap-tiap dua rakaat maka bacalah: Attahiyyaatu lillaahi wash shalawaatu wath thayyibaat. Assalamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi wa baarakaatuh. Assalamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘iba dillaahish shaalihiin. Asyhadu alla ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh. Kemudian hendaklah ia memilih suatu doa yang paling menarik hatinya, lalu ia berdoa memohon kepada Allah (menyeru Allah) dengan doanya itu.”


[H.R. Ahmad]


Allaahumma innii a’uu-dzu bika rabbi min jahdil balaa-i wa darkisy syaqaa-i wa suu-il qadhaa-i wa syamaa-tatil a’daa-i


“Ya Tuhan-ku!Bahwasanya aku berlindung diri kepada Engkau Tuhan-ku dari tekanan bala yang berat menderita nasib celaka, dari nasib buruk dan dari musuh dapat bersenang hati.”


[H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu hurairah ra.]


Bangkit ke rakaat ketiga dan keempat dalam solat


Selesai duduk tasyahud pertama, bangun ke rakaat ketiga sambil bertakbir dan bertekan pada lutut atau paha. Sesudah berdiri tegak angkat tangan hingga bahu atau telinga. Baca Al Fatihah saja. Boleh juga baca surah yang pendek.


Kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan sujud lagi. Jika solat Maghrib, bangun dan duduk tasyahud akhir. Jika rakaat keempat, bangun duduk istirahat (sejenak) dan berdiri tanpa mengangkat tangan dan meletakkan tangan di atas dada. Baca Al Fatihah, kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan sujud lagi.


Duduk tasyahud akhir dalam solat


Duduk ini untuk Subuh (dua rakaat), Maghrib (tiga rakaat) dan untuk solat empat rakaat setelah bangun dari sujud kedua. Duduk dengan meletakkan punggung atas tempat solat dan masukan kaki kiri ke bawah kaki kanan yang ditegakkan anak-anak jari ke kiblat. Letakkan tangan seperti tasyahud pertama. Jari telunjuk digerakkan terus menerus dalam solat atau berisyarat tanpa menggerakkannya. Setelah membaca tahiyat seperti tasyahud pertama, baca selawat.


Berdoa sebelum salam


1. Allaahumma innii a’uu-dzu bika min ‘a-dzaabil qabri wamin ‘a-dzaa bin naari wa min fitnatil mahyaa wal mamaati wa min fitnatil masiihid dajjaal.


“Ya Allah, bahwasanya aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka, dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah perosak yang menghabiskan segala kebajikan.”


[H.R. Muslim dari Abu Hurairah ra dari Nabi s.a.w.]


2. Allaahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa a’lantu wa maa as-raftu wa maa anta a’lamu bihii minnii antal muqaddimu wa antal muakhkhiru laa ilaa ha illaa anta.


“Ya Allah! Ampunilah aku terhadap apa yang telah aku dahulukan dan apa yang telah aku akhirkan dan apa yang telah aku rahsiakan dan apa yang aku nyatakan dan apa yang aku boroskan dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku,Engkaulah yang mendahulukan, Engkaulah yang menemudiankan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau”


[H.R. Muslim dari Ali ra. dari Nabi s.a.w.]


3. Allaahumma innii as-aluka minal khairi kullihi maa ‘alimtu minhu wa maa lam a’alam wa a’uu-dzu bika min syarri kullihi maa ‘alimtu minhu wa maa lama’lam. Allaahumma innii as-aluka minal khairi maa sa-alaka bihi ‘ibaadukash shaalihuun. Wa a’uu-dzu bika min syarri masta’aa-dzaka minhu ‘ibaadukash shaalihuun. Rabbanaa aa-tinaa fid dun-ya hasanataw wa qinaa ‘a-dzaaban naar.


“Ya Tuhan-ku, bahwasanya aku memohon kepada Engkau dari semua kebajikan apa yang telah aku ketahui dan apa yang belum aku ketahui. Ya Allah, bahwasanya aku memohon kepada Engkau dari sebaik-baik apa yang telah dimohonkan oleh hamba-hamba-Mu yang soleh-solah, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan-kejahatan yang telah diminta perlindungan daripadanya kepada Engkau oleh hamba-hamba Engkau yang soleh-soleh. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”


[H.R. Ibnu Abi Syaibah dan Said ibn Manshur dari Umar ibn Said ra. dari Nabi s.a.w.]


4. Allaahumma innii a’uu-dzu bika minal ma’tsami wal maghrami

“Ya Allah, bahwasanya aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan dari yang memberatkan.”


[H.R. Muslim dari kitab Al Adzkar: 170]


5. Allaahumma innii ‘alaa dzik-rika wa syuk-rika wa husni ‘ibaadatika.

“Ya Allah, tolonglah aku untuk menyebut-Mu dan mensyukuri-Mu dan elok peribadatanku kepada-Mu.”


[H.R. Ahmad,Abu Daud dari Mu’adz ibn Jabal ra. dari Nabi s.a.w.]


Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh Abu Bakar ra. membaca:


6. Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman ka-ysiran kabiiran, wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta faghfir lii maghfiratan ‘indika war hamnii innaka antal ghafuurur rahiim.

“Wahai Tuhan-ku, bahwasanya aku telah menganiaya diriku, aniaya yang banyak lagi besar.Tidak ada yang sanggup mengampunkan dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah(kasihanilah) aku, bahwasanya Engkau-lah Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”


Doa ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra. dari Abu Bakar ra. dari Nabi s.a.w.:


7. Allaahumma inni as-alukats tsabaa-ta fil amri. Wal ‘azii-mata ‘alar rusydi . Wa as-aluka syukra ni’mataka, wa husna ‘ibaadatika, wa as-aluka qalban saliiman wa lisaanan shaadiqan wa as-aluka min khairi maa ta’lam. Wa a’uu-dzu bika min syarri maa ta’lam. Wa astaghfiruka mimmaa ta’lam.

“Ya Allah, bahwasanya aku memohon kepada Engkau kemantapan dalam segala urusan dan kekuatan hati atas jalan yang benar.Aku memohon kepada-Mu; mensyukuri nikmat-Mu dan kebagusan ibadat kepada-Mu. Aku memohon kepada-Mu jiwa yang sejahtera dan lidah yang benar dan aku memohon kepada-Mu sebaik-baik apa yang Engkau ketahui, dan aku berlindung dengan Engkau dari segala kejahatan yang Engkau ketahui dan aku memohon kepada-Mu, ampunan bagi segala dosa yang Engkau ketahui.”


[sunting] Bersalam sesudah solat


Palingkan muka ke kanan dan ke kiri dan menyebut lafal salam:


1. Assalaamu’alaikum wa rahmatullaah.

“Mudah-mudahan Allah mencurahkan kesejahteraan atas diriu demikian pula rahmat-Nya.”


[H.R. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, At-Tirmidzi]

Surah Al-Jinn Roman

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 
 1. Qul oohiya ilaiya annna hustama'a nafarum minal jinni faqaalooo innaa sami'naa quraanan ajaba
 2. Yahdeee ilar rushdi fa aamannaa bihee wa lan nushrika bi rabbinaaa 'ahada
 3. Wa annahoo Ta'aalaa jaddu Rabbinaa mat'takhaza saahibatanw wa laa walada
 4. Wa annahoo kaana yaqoolu safeehunaa 'al allahi shatata
 5. Wa annaa zanannaaa al lan taqoolal insu wal jinnu 'al allahi kaziba
 6. Wa annahoo kaana rijaalun minal insi ya'oozoona bi rijaalin minal jinni fa zaadoohum rahaqa
 7. Wa annahum zannoo kamaa zanantum al lany yab'asal laahu 'ahada
 8. Wa annaa lamasnas samaaa'a fa wajadnaahaa muli'at harasan shadeedanw wa shuhuba
 9. Wa annaa kunnaa naq'udu minhaa maqaa'ida lis'sam'i famany yastami'il 'aana yajid lahoo shihaabar rasada
 10. Wa annaa laa nadreee asharrun ureeda biman fil ardi 'am 'araada bihim rabbuhum rashada
 11. Wa annaa minnas saalihoona wa minnaa doona zaalika kunnaa taraaa'iqa qidada
 12. Wa annaa zanan naaa al lan nu'jizal laaha fil ardi wa lan nu'jizahoo haraba
 13. Wa annaa lammaa sami'nal hudaaa aamannaa bihee famany yu'min bi rabbihee falaa yakhaafu bakhsanw wa laa rahaqa
 14. Wa annaa minnal muslimoona wa minnal qaasitoona faman aslama fa ulaaa'ika taharraw rashada
 15. Wa ammal qaasitoona fa kaanoo li jahannama hataba
 16. Wa alla wis taqaamoo 'alat tareeqati la asqaynaahum maa'an ghadaqa
 17. Linaftinahum feeh; wa many yu'rid 'an zikri rabbihee yasluk hu 'azaaban sa'ada
 18. Wa annal masaajida lil laahi falaa tad'oo ma'al laahi 'ahada
 19. Wa annahoo lammaa qaama 'abdul laahi yad'oohu kaadoo yakoonoona 'alaihi libada
 20. Qul innamaaa ad'oo rabbee wa laaa ushriku biheee 'ahada
 21. Qul innee laaa amliku lakum darranw wa laa rashada
 22. Qul innee lany yujeeranee minal laahi 'ahadunw, wa lan ajida min doonihee multahada
 23. Illaa balaagham minal laahi wa risaalaatih; wa many ya'sil laaha wa rasoolahoo fa inna lahoo naara jahannama khaalideena feehaaa 'abada
 24. Hattaaa izaa ra aw maa yoo'adoona fasaya'lamoona man ad'afu naasiranw wa aqallu 'adada
 25. Qul in adreee a qareebum maa too'adoona am yaj'alu lahoo rabbeee 'amada
 26. 'Aalimul ghaibi falaa yuzhiru alaa ghaibiheee 'ahada
 27. Illaa manir tadaa mir rasoolin fa innahoo yasluku min baini yadaihi wa min khalfihee rasada
 28. Liya'lama an qad ablaghoo risaalaati rabbihim wa ahaata bi maa ladaihim wa ahsaa kulla shai'in 'adada

Ayat Kursi Rumi - Roman

 


Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum. 
Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa naum. 
Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh. 
Man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih. 
Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. 
Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bi maa syaa-a. 
Wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa Wahuwal ‘aliyyul ‘azhiim.

Surah Az-Zumar Rumi

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 
 1. Tanzeelul Kitaabi minal laahil 'Azeezil Hakeem
 2. Innaaa anzalnaaa ilaikal Kitaaba bilhaqqi fa'budil laaha mukhlisal lahud deen
 3. Alaa lillaahid deenul khaalis; wallazeenat takhazoo min dooniheee awliyaaa'a maa na'buduhum illaa liyuqar riboonaaa ilal laahi zulfaa; innal laaha yahkumu baina hum fee maa hum feehi yakhtalifoon; innal laaha laa yahdee man huwa kaazibun kaffaar
 4. Law araadal laahu aiyattakhiza waladal lastafaa mimmaa yakhluqu maa yashaaa'; Subhaanahoo Huwal laahul Waahidul Qahhaar
 5. Khalaqas samaawaati wal arda bilhaqq; yukawwirul laila 'alan nahaari wa yukawwirun nahaara 'alaal laili wa sakhkharash shamsa walqamara kulluny yajree li ajalim musammaa; alaa Huwal 'Azeezul Ghaffaar
 6. Khalaqakum min nafsinw waahidatin summa ja'ala minhaa zawjahaa wa anzala lakum minal-an'aami samaani yata azwaaj; yakhlu qukum fee butooni ummahaatikum khalqam mim ba'di khalqin fee zulumaatin salaas; zaalikumul laahu Rabbukum lahul mulk; laaa ilaaha illaa Huwa fa annaa tusrafoon
 7. In takfuroo fa innal laaha ghaniyyun 'ankum; wa laa yardaa li'ibaadihil kufra wa in tashkuroo yardahu lakum; wa laa taziru waaziratunw wizra ukhraa; summa ilaa Rabikum marji'ukum fa-yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maloon; innahoo 'aleemum bizaatissudoor
 8. Wa izaa massal insaana durrun da'aa Rabbahoo muneeban ilaihi summa izaa khawwalahoo ni'matam minhu nasiya maa kaana yad'ooo ilaihi min qablu wa ja'ala lillaahi andaadal liyudilla 'ansabeelih; qul tamatta' bikufrika qaleelan innaka min Ashaabin Naar;
 9. Amman huwa qaanitun aanaaa'al laili saajidanw wa qaaa'imai yahzarul Aakhirata wa yarjoo rahmata Rabbih; qul hal yastawil lazeena ya'lamoona wallazeena laa ya'lamoon; innamaa yatazakkaru ulul albaab (section 1)
 10. Qul yaa 'ibaadil lazeena aamanut taqoo Rabbakum; lillazeena ahsanoo fee haazihid dunyaa hasanah; wa ardul laahi waasi'ah; innamaa yuwaffas saabiroona ajrahum bighayri hisab
 11. Qul inneee umirtu an a'budal laaha mukhlisal lahud deen
 12. Wa umirtu li an akoona awwalal muslimeen
 13. Qul inneee akhaafu in 'asaitu Rabbee 'azaaba Yawmin 'azeem
 14. Qulil laaha a'budu mukhlisal lahoo deenee
 15. Fa'budoo maa shi'tum min doonih; qul innal khaasireenal lazeena khasirooo anfusahum wa ahleehim yawmal qiyaamah; alaa zaalika huwal khusraanul mubeen
 16. Lahum min fawqihim zulalum minan Naari wa min tahtihim zulal; zaalika yukhaw wiful laahu bihee 'ibaadah; yaa 'ibaadi fattaqoon
 17. Wallazeenaj tanabut Taaghoota ai ya'budoohaa wa anaabooo ilal laahi lahumul bushraa; fabashshir 'ibaad
 18. Allazeena yastami'oonal qawla fayattabi'oona ahsanah; ulaaa'ikal lazeena hadaahumul laahu wa ulaaa'ika hum ulul albaab
 19. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'azaab; afa anta tunqizu man fin Naar
 20. Laakinil lazeenat taqaw Rabbahum lahum ghurafum min fawqihaa ghurafum mabniyyatun tajree min tahtihal anhaar; wa'dal laah; laa yukhliful laahul mee'aad
 21. Alam tara annal laaha anzala minas samaaa'i maaa'an fasalakahoo yanaabee'a fil ardi summa yukhriju bihee zar'am mukhtalifan alwaanuhoo summa yaheeju fatarahu musfarran summa yaj'aluhoo hutaamaa; inna fee zaalika lazikraa li ulil albaab (section 2)
 22. Afaman sharahal laahu sadrahoo lil Islaami fahuwa 'alaa noorim mir Rabbih; fa wailul lilqaasiyati quloobuhum min zikril laah; ulaaa'ika fee dalaalim mubeen
 23. Allahu nazzala ahsanal hadeesi Kitaabam mutashaa biham masaaniy taqsha'irru minhu juloodul lazeena yakhshawna Rabbahum summa taleenu julooduhum wa quloo buhum ilaa zikril laah; zaalika hudal laahi yahdee bihee mai yashaaa'; wa mai yudlilil laahu famaa lahoo min haad
 24. Afamai yattaqee biwaj hihee sooo'al 'azaabi Yawmal Qiyaamah; wa qeela lizzaali meena zooqoo maa kuntum taksiboon
 25. Kazzabal lazeena min qablihim fa ataahumul 'azaabu min haisu laa yash'uroon
 26. Fa azaaqahumul laahul khizya fil hayaatid dunyaa wa la'azaabul Aakhirati akbar; law kaanoo ya'lamoon
 27. Wa laqad darabnaa linnaasi fee haazal Qur-aani min kulli masalil la'allahum yatazakkaroon
 28. Qur-aanan 'Arabiyyan ghaira zee 'iwajil la'allahum yattaqoon
 29. Darabal laahu masalar rajulan feehi shurakaaa'u mutashaakisoona wa rajulan salamal lirajulin hal yastawi yaani masalaa; alhamdu lillaah; bal aksaruhum laa ya'lamoon
 30. Innaka maiyitunw wa inna hum maiyitoon
 31. Summa innakum Yawmal Qiyaamati 'inda Rabbikum takhtasimoon (section 3) (End Juz 23)
 32. Faman azlamu mimman kazaba 'alal laahi wa kazzaba bissidqi iz jaaa'ah; alaisa fee Jahannama maswal lilkaafireen
 33. Wallazee jaaa'a bissidqi wa saddaqa biheee ulaaa'ika humul muttaqoon
 34. Lahum maa yashaaa'oona 'inda Rabbihim; zaalika jazaaa'ul muhsineen
 35. Liyukaffiral laahu 'anhum aswa allazee 'amiloo wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil lazee kaano ya'maloon
 36. Alaisal laahu bikaafin 'abdahoo wa yukhawwi foonaka billazeena min doonih; wa mai yudlilil laahu famaa lahoo min haad
 37. Wa mai yahdil laahu famaa lahoo min mudil; alai sal laahu bi'azeezin zin tiqaam
 38. Wa la'in sa altahum man khalaqas samaawaati wal arda la yaqoolunal laah; qul afara'aitum maa tad'oona min doonil laahi in araadaniyal laahu bidurrin hal hunna kaashi faatu durriheee aw araadanee birahmatin hal hunna mumsikaatu rahmatih; qul hasbiyal laahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkiloon
 39. Qul yaa qawmi'maloo 'alaa makaanatikum innee 'aamilun fasawfa ta'lamoon
 40. Mai yaateehi 'azaabuny yukhzeehi wa yahillu 'alaihi 'azaabum muqeem
 41. Innaa anzalnaa 'alaikal Kitaaba linnaasi bilhaqq; famanih tadaa falinafsihee wa man dalla fa innamaa yadillu 'alaihaa wa maaa anta 'alaihim biwakeel (section 4)
 42. Allaahu yatawaffal anfusa heena mawtihaa wallatee lam tamut fee manaamihaa fa yumsikul latee qadaa 'alaihal mawta wa yursilul ukhraaa ilaaa ajalim musammaa; inna fee zaalika la Aayaatil liqawmai yatafakkarroon
 43. Amit takhazoo min doonillaahi shufa'aaa'; qul awalaw kaanoo laa yamlikoona shai'aw wa laa ya'qiloon
 44. Qul lillaahish shafaa'atu jamee'aa; lahoo mulkus samaawaati wal ardi summa ilaihi turja'oon
 45. Wa izaa zukiral laahu wahdahush ma azzat quloobul lazeena laa yu'minoona bil Aakhirati wa izaa zukiral lazeena min dooniheee izaa hum yastabshiroon
 46. Qulil laahumma faatiras samaawaati wal ardi 'Aalimal Ghaibi washshahaadati Anta tahkumu baina 'ibaadika fee maa kaanoo feehee yakhtalifoon
 47. Wa law anna lillazeena zalamoo maa fil ardi jamee'anw wa mislahoo ma'ahoo laftadaw bihee min sooo'il azaabi Yawmal Qiyaamah; wa badaa lahum minal laahi maa lam yakoonoo yahtasiboon
 48. Wa badaa lahum saiyiaatu maa kasaboo wa haaqa bihim maa kaanoo bihee yastahzi'oon
 49. Fa izaa massal insaana durrun da'aanaa summa izaa khawwalnaahu ni'matam minna qaala innamaaa ootee tuhoo 'alaa 'ilm; bal hiya fitna tunw wa laakinna aksarahum laa ya'lamoon
 50. Qad qaalahal lazeena min qablihim famaaa aghnaa 'anhum maa kaanoo yaksiboon
 51. Fa asaabahum saiyi aatu maa kasaboo; wallazeena zalamoo min haaa'ulaaa'i sa yuseebuhum saiyi aatu maa kasaboo wa maa hum bimu'jizeen
 52. Awalam ya'lamooo annal laaha yabsutur rizqa limai yashaaa'u wa yaqdir; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy yu'minoon (section 5)
 53. Qul yaa'ibaadiyal lazeena asrafoo 'alaaa anfusihim laa taqnatoo mirrahmatil laah; innal laaha yaghfiruz zunooba jamee'aa; innahoo Huwal Ghafoorur Raheem
 54. Wa aneebooo ilaa Rabbikum wa aslimoo lahoo min qabli any yaatiyakumul 'azaabu summa laa tunsaroon
 55. Wattabi'ooo ahsana maaa unzila ilaikum mir Rabbikum min qabli aiyaatiyakumal 'azaabu baghtatanw wa antum laa tash'uroon
 56. An taqoola nafsuny yaahasrataa 'alaa maa farrattu fee jambil laahi wa in kuntu laminas saakhireen
 57. Aw taqoola law annal laaha hadaanee lakuntu minal muttaqeen
 58. Aw taqoola heena taral 'azaaba law anna lee karratan fa akoona minal muhsineen
 59. Balaa qad jaaa'atka aayaatee fa kazzabta bihaa wa stakbarta wa kunta minal kaafireen
 60. Wa Yawmal Qiyaamati taral lazeena kazaboo 'alallaahi wujoohuhum muswaddah; alaisa fee Jahannama maswal lilmutakabbireen
 61. Wa yunajjil laahul lazee nat taqaw bimafaazatihim laa yamassuhumus sooo'u wa laa hum yahzanoon
 62. Allaahu khaaliqu kulli shai'inw wa Huwa 'alaa kulli shai'inw Wakeel
 63. Lahoo maqaaleedus sa maawaati wal ard; wallazeena kafaroo bi ayaatil laahi ulaaa'ika humul khaasiroon (section 6)
 64. Qul afaghairal laahi taamurooonneee a'budu ayyuhal jaahiloon
 65. Wa laqad oohiya ilaika wa ilal lazeena min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amalu ka wa latakoonanna minal khaasireen
 66. Balil laahha fa'bud wa kum minash shaakireen
 67. Wa maa qadarul laaha haqqa qadrihee wal ardu jamee 'an qabdatuhoo Yawmal Qiyaamati wassamaawaatu matwiyyaatum biyameenih; Subhaanahoo wa Ta'aalaa 'amma yushrikoon
 68. Wa nufikha fis Soori fasa'iqa man fis samaawaati wa man fil ardi illaa man shaa'al lahu summa nufikha feehi ukhraa fa izaa hum qiyaamuny yanzuroon
 69. Wa ashraqatil ardu binoori Rabbihaa wa wudi'al Kitaabu wa jeee'a bin nabiyyeena wash shuhadaaa'i wa qudiya bainahum bilhaqqi wa hum laa yuzlamoon
 70. Wa wuffiyat kullu nafsim maa 'amilat wa Huwa a'lamu bimaa yaf'aloon (section 7)
 71. Wa seeqal lazeena kafaroo ilaa jahannama zumaraa hattaaa izaa jaaa'oohaa futihat abwaabuhaa wa qaala lahum khazanatuhaaa alam ya'tikum Rusulun minkum yatloona 'alaikum Aayaati Rabbikum wa yunziroonakum liqaaa'a Yawmikum haazaa; qaaloo balaa wa laakin haqqat kalimatul 'azaabi 'alal kaafireen
 72. Qeelad khuloo abwaaba jahannama khaalideena feeha fabi'sa maswal mutakabbireen
 73. Wa seeqal lazeenat taqaw Rabbahum ilal Jannati zumaraa hattaaa izaa jaaa'oohaa wa futihat abwaabuhaa wa qaala lahum khazanatuhaa salaamun 'alaikum tibtum fadkhuloohaa khaalideen
 74. Wa qaalull hamdulillaahil lazee sadaqanaa wa'dahoo wa awrasanal arda natabaw wa-u minal jannati haisu nashaaa'u fani'ma ajrul 'aamileen
 75. Wa taral malaaa'ikata haaaffeena min hawlil 'Arshi yusabbihoona bihamdi Rabbihim wa qudiya bainahum bilhaqqi wa qeelal hamdu lillaahi Rabbil 'aalameen (section 8)

Surah yasin penuh rumi - Surah yasin romanised - Surah Ya-Seen Roman - Surah Yaseen in Roman
Bismillaahir Rahmaanir Raheem
 1. Yaa-Seeen
 2. Wal-Qur-aanil-Hakeem
 3. Innaka laminal mursaleen
 4. 'Alaa Siraatim Mustaqeem
 5. Tanzeelal 'Azeezir Raheem
 6. Litunzira qawmam maaa unzira aabaaa'uhum fahum ghaafiloon
 7. Laqad haqqal qawlu 'alaaa aksarihim fahum laa yu'minoon
 8. Innaa ja'alnaa feee a'naaqihim aghlaalan fahiya ilal azqaani fahum muqmahoon
 9. Wa ja'alnaa mim baini aydeehim saddanw-wa min khalfihim saddan fa aghshai naahum fahum laa yubsiroon
 10. Wa sawaaa'un 'alaihim 'a-anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minoon
 11. Innamaa tunziru manit taba 'az-Zikra wa khashiyar Rahmaana bilghaib, fabashshirhu bimaghfiratinw-wa ajrin kareem
 12. Innaa Nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qaddamoo wa aasaarahum; wa kulla shai'in ahsainaahu feee Imaamim Mubeen
 13. Wadrib lahum masalan Ashaabal Qaryatih; iz jaaa'ahal mursaloon
 14. Iz arsalnaaa ilaihimusnaini fakazzaboohumaa fa'azzaznaa bisaalisin faqaalooo innaaa ilaikum mursaloon
 15. Qaaloo maaa antum illaa basharum mislunaa wa maaa anzalar Rahmaanu min shai'in in antum illaa takziboon
 16. Qaaloo Rabbunaa ya'lamu innaaa ilaikum lamursaloon
 17. Wa maa 'alainaaa illal balaaghul mubeen
 18. Qaaloo innaa tataiyarnaa bikum la'il-lam tantahoo lanar jumannakum wa la-yamassan nakum minnaa 'azaabun aleem
 19. Qaaloo taaa'irukum ma'akum; a'in zukkirtum; bal antum qawmum musrifoon
 20. Wa jaaa'a min aqsal madeenati rajuluny yas'aa qaala yaa qawmit tabi'ul mursaleen
 21. Ittabi'oo mal-laa yas'alukum ajranw-wa hum muhtadoon
 22. Wa maa liya laaa a'budul lazee fataranee wa ilaihi turja'oon
 23. 'A-attakhizu min dooniheee aalihatan iny-yuridnir Rahmaanu bidurril-laa tughni 'annee shafaa 'atuhum shai 'anw-wa laa yunqizoon
 24. Inneee izal-lafee dalaa-lim-mubeen
 25. Inneee aamantu bi Rabbikum fasma'oon
 26. Qeelad khulil Jannnah; qaala yaa laita qawmee ya'lamoon
 27. Bimaa ghafara lee Rabbee wa ja'alanee minal mukrameen (End Juz 22)
 28. Wa maaa anzalnaa 'alaa qawmihee mim ba'dihee min jundim minas-samaaa'i wa maa kunnaa munzileen
 29. In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum khaamidoon
 30. Yaa hasratan 'alal 'ibaad; maa yaateehim mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi 'oon
 31. Alam yaraw kam ahlak naa qablahum minal qurooni annahum ilaihim laa yarji'oon
 32. Wa in kullul lammaa jamee'ul-ladainaa muhdaroon
 33. Wa Aayatul lahumul ardul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu yaakuloon
 34. Wa ja'alnaa feehaa jannaatim min nakheelinw wa a'naabinw wa fajjarnaa feeha minal 'uyoon
 35. Liyaakuloo min samarihee wa maa 'amilat-hu aideehim; afalaa yashkuroon
 36. Subhaanal lazee khalaqal azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya'lamoon
 37. Wa Aayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara fa-izaa hum muzlimoon
 38. Wash-shamsu tajree limustaqarril lahaa; zaalika taqdeerul 'Azeezil Aleem
 39. Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa 'aada kal'ur joonil qadeem
 40. Lash shamsu yambaghee lahaaa an tudrikal qamara wa lal lailu saabiqun nahaar; wa kullun fee falaki yasbahoon
 41. Wa Aayatul lahum annaa hamalnaa zurriyatahum fil fulkil mashhoon
 42. Wa khalaqnaa lahum mim-mislihee maa yarkaboon
 43. Wa in nashaa nughriqhum falaa sareekha lahum wa laa hum yunqazoon
 44. Illaa rahmatam minnaa wa mataa'an ilaa heen
 45. Wa izaa qeela lahumuttaqoo maa baina aideekum wa maa khalfakum la'allakum turhamoon
 46. Wa maa taateehim min aayatim min Aayaati Rabbihim illaa kaanoo 'anhaa mu'rideen
 47. Wa izaa qeela lahum anfiqoo mimmaa razaqakumul laahu qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo anut'imu mal-law yashaaa'ul laahu at'amahooo in antum illaa fee dalaalim mubeen
 48. Wa yaqooloona mataa haazal wa'du in kuntum saadiqeen
 49. Maa yanzuroona illaa saihatanw waahidatan taa khuzuhum wa hum yakhissimoon
 50. Falaa yastatee'oona taw siyatanw-wa laaa ilaaa ahlihim yarji'oon
 51. Wa nufikha fis-soori faizaa hum minal ajdaasi ilaa Rabbihim yansiloon
 52. Qaaloo yaa wailanaa mam ba'asanaa mim marqadinaa; haaza maa wa'adar Rahmanu wa sadaqal mursaloon
 53. In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum jamee'ul ladainaa muhdaroon
 54. Fal-Yawma laa tuzlamu nafsun shai'anw-wa laa tujzawna illaa maa kuntum ta'maloon
 55. Inna Ashaabal jannatil Yawma fee shughulin faakihoon
 56. Hum wa azwaajuhum fee zilaalin 'alal araaa'iki muttaki'oon
 57. Lahum feehaa faakiha tunw-wa lahum maa yadda'oon
 58. Salaamun qawlam mir Rabbir Raheem
 59. Wamtaazul Yawma ayyuhal mujrimoon
 60. Alam a'had ilaikum yaa Baneee Aadama al-laa ta'budush Shaitaana innahoo lakum 'aduwwum mubeen
 61. Wa ani'budoonee; haazaa Siraatum Mustaqeem
 62. Wa laqad adalla minkum jibillan kaseeraa; afalam takoonoo ta'qiloon
 63. Haazihee Jahannamul latee kuntum too'adoon
 64. Islawhal Yawma bimaa kuntum takfuroon
 65. Al-Yawma nakhtimu 'alaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aideehim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksiboon
 66. Wa law nashaaa'u lata masna 'alaaa aiyunihim fasta baqus-siraata fa-annaa yubsiroon
 67. Wa law nashaaa'u lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famas-tataa'oo mudiyyanw-wa laa yarji'oon
 68. Wa man nu 'ammirhu nunakkishu fil-khalq; afalaa ya'qiloon
 69. Wa maa 'allamnaahush shi'ra wa maa yambaghee lah; in huwa illaa zikrunw-wa Qur-aanum mubeen
 70. Liyunzira man kaana haiyanw-wa yahiqqal qawlu 'alal-kaafireen
 71. Awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aideenaaa an'aaman fahum lahaa maalikoon
 72. Wa zallalnaahaa lahum faminhaa rakoobuhum wa minhaa yaakuloon
 73. Wa lahum feehaa manaa fi'u wa mashaarib; afalaa yashkuroon
 74. Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal la'allahum yunsaroon
 75. Laa yastatee'oona nasrahum wa hum lahum jundum muhdaroon
 76. Falaa yahzunka qawluhum; innaa na'lamu maa yusirroona wa maa yu'linoon
 77. Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nutfatin fa-izaa huwa khaseemum mubeen
 78. Wa daraba lanaa maslanw-wa nasiya khalqahoo qaala mai-yuhyil'izaama wa hiya rameem
 79. Qul yuh yeehal lazeee ansha ahaaa awwala marrah; wa Huwa bikulli khalqin 'Aleem
 80. Allazee ja'ala lakum minash shajaril akhdari naaran fa-izaaa antum minhu tooqidoon
 81. Awa laisal lazee khalaqas samaawaati wal arda biqaadirin 'alaaa ai-yakhluqa mislahum; balaa wa Huwal Khallaaqul 'Aleem
 82. Innamaa amruhooo izaaa araada shai'an ai-yaqoola lahoo kun fa-yakoon
 83. Fa Subhaanal lazee biyadihee malakootu kulli shai-inw-wa ilaihi turja'oon
Surah yasin penuh rumi Surah yasin romanised Surah Ya-Seen Roman Surah Yaseen in Roman

Surah Sad Rumi

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 
 1. Saaad; wal-Qur-aani ziz zikr
 2. Balil lazeena kafaroo fee 'izzatinw wa shiqaaq
 3. Kam ahlaknaa min qablihim min qarnin fanaadaw wa laata heena manaas
 4. Wa 'ajibooo an jaaa'a hum munzirum minhum wa qaalal kaafiroona haazaa saahirun kazzaab
 5. Aja'alal aalihata Ilaahanw Waahidan inna haazaa lashai'un 'ujaab
 6. Wantalaqal mala-u minhum anim shoo wasbiroo 'alaaa aalihatikum innna haazaa lashai 'uny yuraad
 7. Maa sami'naa bihaazaa fil millatil aakhirati in haazaaa illakh tilaaq
 8. 'A-unzila 'alaihiz zikru min baininaa; bal hum fee shakkin min Zikree bal lammaa yazooqoo 'azaab
 9. Am'indahum khazaaa 'inu rahmati Rabbikal 'Azeezil Wahhab
 10. Am lahum mulkus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa falyartaqoo fil asbaab
 11. Jundum maa hunaalika mahzoomum minal Ahzaab
 12. Kazzabat qablahum qawmu Noohinw wa 'Aadunw wa Fir'awnu zul awtaad
 13. Wa Samoodu wa qawmu Lootinw wa Ashaabul 'Aykah; ulaaa'ikal Ahzaab
 14. In kullun illaa kazzabar Rusula fahaqqa 'iqaab (section 1)
 15. Wa maa yanzuru haaa ulaaa'i illaa saihatanw waahidatam maa lahaa min fawaaq
 16. Wa qaaloo Rabbanaa 'ajjil lanaa qittanaa qabla Yawmil Hisaab
 17. Isbir 'alaa maa yaqooloona wazkur 'abdanaa Daawooda zal aidi innahooo awwaab
 18. Innaa sakhkharnal jibaala ma'ahoo yusabbihna bil'ashiyyi wal ishraaq
 19. Wattayra mahshoorah; kullul lahooo awwaab
 20. Wa shadadnaa mulkahoo wa aatainaahul Hikmata wa faslal khitaab
 21. Wa hal ataaka naba'ul khasm; iz tasawwarul mihraab
 22. Iz dakhaloo 'alaa Daawooda fafazi'a minhum qaaloo laa takhaf khasmaani baghaa ba'dunaa 'alaa ba'din fahkum bainanaaa bilhaqqi wa laa tushtit wahdinaaa ilaa Sawaaa'is Siraat
 23. Inna haazaaa akhee lahoo tis'unw wa tis'oona na'jatanw wa liya na'jatunw waahidah; faqaala akfilneeha wa 'azzanee filkhitaab
 24. Qaala laqad zalamaka bisu 'aali na'jatika ilaa ni'aajih; wa inna kaseeran minal khulataaa'i la-yabghee ba'duhum 'alaa ba'din illal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati wa qaleelun maa hum; wa zanna Daawoodu annamaa fatannaahu fastaghfara Rabbahoo wa kharra raaki'anw wa anaab (make sajdah)
 25. Faghafarnaa lahoo zaalik; wa inna lahoo 'indanaa lazulfaa wa husna ma aab
 26. Yaa Daawoodu innaa ja'alnaaka khaleefatan fil ardi fahkum bainan naasi bilhaqqi wa laa tattabi'il hawaa fayudillaka 'an sabeelil laah; innal lazeena yadilloona 'an sabeelil laah; lahum 'azaabun shadeedum bimaa nasoo Yawmal Hisaab (section 2)
 27. Wa maa khalaqnas samaaa'a wal arda wa maa bainahumaa baatilaa; zaalika zannul lazeena kafaroo; fa waylul lil lazeena kafaroo minan Naar
 28. Am naj'alul lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati kalmufisdeena fil ardi am naj'alul muttaqeena kalfujjaar
 29. Kitaabun anzalnaahu ilaika mubaarakul liyaddabbarooo Aayaatihee wa liyatazakkara ulul albaab
 30. Wa wahabnaa li Daawooda Sulaimaan; ni'mal 'abd; innahoo awwaab
 31. Iz 'urida 'alaihi bil'ashiy yis saafinaatul jiyaad
 32. Faqaala inneee ahbabtu hubbal khairi 'an zikri Rabbee hattaa tawaarat bilhijaab
 33. Ruddoohaa 'alaiya fa tafiqa mas-ham bissooqi wal a'naaq
 34. Wa laqad fatannaa Sulaimaana wa alqainaa 'alaa kursiyyihee jasadan summa anaab
 35. Qaala Rabbigh fir lee wa hab lee mulkal laa yambaghee li ahadin min ba'dee innaka Antal Wahhaab
 36. Fa sakharnaa lahur reeha tajree bi amrihee rukhaaa'an haisu asaab
 37. Wash Shayaateena kulla bannaaa'inw wa ghawwaas
 38. Wa aakhareena muqarraneena fil asfaad
 39. Haazaa 'ataaa'unaa famnun aw amsik bighairi hisaab
 40. Wa inna lahoo 'indanaa lazulfaa wa husna ma-aab (section 3)
 41. Wazkur 'abdanaaa Ayyoob; iz naada Rabbahooo annee massaniyash Shaitaanu bi nusbinw wa 'azaab
 42. Urkud bi rijlika haaza mughtasalun baaridunw wa sharaab
 43. Wa wahabnaa lahoo ahlahoo wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikraa li ulil albaab
 44. Wa khuz biyadika dighsan fadrib bihee wa laa tahnas, innaa wajadnaahu saabiraa; ni'mal 'abd; innahooo awwaab
 45. Wazkur 'ibaadanaaa Ibraaheema wa Is-haaqa wa Ya'qooba ulil-aydee walabsaar
 46. Innaaa akhlasnaahum bi khaalisatin zikrad daar
 47. Wa innahum 'indanaa laminal mustafainal akhyaar
 48. Wazkur Ismaa'eela wal Yasa'a wa Zal-Kifli wa kullun minal akhyaar
 49. Haazaa zikrun wa inna lil muttaqeena la husna ma aab
 50. Jannaati 'adnin mufattahatan lahumul abwaab
 51. Muttaki'eena feehaa yad'oona feehaa bifaakihatin kaseeratinw wa sharaab
 52. Wa 'indahum qaasiraatut tarfi atraab
 53. Haazaa maa too'adoona li Yawmil Hisaab
 54. Inna haazaa larizqunaa maa lahoo min nafaad
 55. Haazaa; wa inna littaagheena lasharra ma-aab
 56. Jahannama yaslawnahaa fa bi'sal mihaad
 57. Haazaa falyazooqoohu hameemunw wa ghassaaq
 58. Wa aakharu min shakliheee azwaaj
 59. Haazaa fawjun muqtahimun ma'akum laa marhaban bihim; innahum saalun Naar
 60. Qaaloo bal antum laa marhaban bikum; antum qaddamtumoohu lanaa fabi'sal qaraar
 61. Qaaloo Rabbanaa man qaddama lanaa haazaa fa zidhu 'azaaban di'fan fin Naar
 62. Wa qaaloo maa lanaa laa naraa rijaalan kunnaa na'udduhum minal ashraar
 63. Attakhaznaahum sikh riyyan am zaaghat 'anhumul absaar
 64. Inna zaalika lahaqqun takhaasumu Ahlin Naar (section 4)
 65. Qul innamaaa ana munzirunw wa maa min laahin illal laahul Waahidul Qahhaar
 66. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumal 'Azeezul Ghaffaar
 67. Qul huwa naba'un 'azeem
 68. Antum 'anhu mu'ridoon
 69. Maa kaana liya min 'ilmin bil mala'il a'laaa iz yakhtasimoon
 70. Iny-yoohaaa ilaiya illaaa anna maaa ana nazeerun mubeen
 71. Iz qaala Rabbuka lilmalaaa'ikati innee khaaliqun basharan min teen
 72. Fa-iza sawwaituhoo wa nafakhtu feehi mir roohee faqa'oo lahoo saajideen
 73. Fasajadal malaaa'ikatu kulluhum ajma'oon
 74. Illaaa Iblees; stakbara wa kaana minal kaafireen
 75. Qaala yaaa Ibleesu maa mana'aka an tasjuda limaa khalaqtu bi yadaiya 'a stakbarta am kunta min al 'aaleen
 76. Qaala ana khairum minhu; khalaqtanee min naarinw wa khalaqtahoo min teen
 77. Qaala fakhruj minhaa fa innaka rajeem
 78. Wa inna 'alaika la'nateee ilaa Yawmid Deen
 79. Qaala Rabbi fa anzirneee ilaa Yawmi yub'asoon
 80. Qaala fa innaka minal munzareen
 81. Ilaa Yawmil waqtil ma'loom
 82. Qaala fa bi 'izzatika la ughwiyannahum ajma'een
 83. Illaa 'ibaadaka minhumul mukhlaseen
 84. Qaala falhaqq, walhaqqa aqool
 85. La amla'anna Jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'een
 86. Qul maaa as'alukum 'alaihi min ajrinw wa maaa ana minal mutakallifeen
 87. In huwa illaa zikrul lil'aalameen
 88. Wa lata'lamunna naba ahoo ba'da heen (section 5)

Surah As-Saaffat Rumi

 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem 
 1. Wassaaaffaati saffaa
 2. Fazzaajiraati zajraa
 3. Fattaaliyaati Zikra
 4. Inna Illaahakum la Waahid
 5. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa wa Rabbul mashaariq
 6. Innaa zaiyannas samaaa 'ad dunyaa bizeenatinil kawaakib
 7. Wa hifzam min kulli Shaitaanim maarid
 8. Laa yassamma 'oona ilal mala 'il a'alaa wa yuqzafoona min kulli jaanib
 9. Duhooranw wa lahum 'azaabunw waasib
 10. Illaa man khatifal khatfata fa atba'ahoo shihaabun saaqib
 11. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqnaa; innaa khalaqnaahum min teenil laazib
 12. Bal'ajibta wa yaskharoon
 13. Wa izaa zukkiroo laa yazkuroon
 14. Wa izaa ra aw Aayatany yastaskhiroon
 15. Wa qaalooo in haazaa illaa sihrum mubeen
 16. 'A-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa 'izaaman 'a innaa lamab'oosoon
 17. Awa aabaa'unal awwaloon
 18. Qul na'am wa antum daakhiroon
 19. Fa innamaa hiya zajra tunw waahidatun fa izaa hum yanzuroon
 20. Wa qaaloo yaa wailanaa haazaa Yawmud-Deen
 21. Haazaa Yawmul Faslil lazee kuntum bihee tukaziboon (section 1)
 22. Uhshurul lazeena zalamoo wa azwaajahum wa maa kaanoo ya'budoon
 23. Min doonil laahi fahdoohum ilaa siraatil Jaheem
 24. Wa qifoohum innahum mas'ooloon
 25. Maa lakum laa tanaasaroon
 26. Bal humul Yawma mustaslimoon
 27. Wa aqbala ba'duhum 'alaa ba'diny yatasaaa'aloon
 28. Qaalooo innakum kuntum taatoonanaa 'anil yameen
 29. Qaaloo bal lam takoonoo mu'mineen
 30. Wa maa kaana lanaa 'alaikum min sultaanim bal kuntum qawman taagheen
 31. Fahaqqa 'alainaa qawlu Rabbinaaa innaa lazaaa'iqoon
 32. Fa aghwainaakum innaa kunnaa ghaaween
 33. Fa innahum Yawma'izin fil'azaabi mushtarikoon
 34. Innaa kazaalika naf'alu bil mujrimeen
 35. Innahum kaanooo izaa qeela lahum laaa ilaaha illal laahu yastakbiroon
 36. Wa yaqooloona a'innaa lataarikooo aalihatinaa lishaa'irim majnoon
 37. bal jaaa'a bilhaqqi wa saddaqal mursaleen
 38. Innakum lazaaa'iqul 'azaabil aleem
 39. Wa maa tujzawna illaa maa kuntum ta'maloon
 40. Illaa 'ibaadal laahil mukhlaseen
 41. Ulaaa'ika lahum rizqum ma'loom
 42. Fa waakihu wa hum mukramoon
 43. Fee jannaatin Na'eem
 44. 'Alaa sururim mutaqaa bileen
 45. Yutaafu 'alaihim bikaasim mim ma'een
 46. Baidaaa'a laz zatil lish shaaribeen
 47. Laa feehaa ghawlunw wa laa hum 'anhaa yunzafoon
 48. Wa 'indahum qaasiraatut tarfi 'een
 49. Ka annahunna baidum maknoon
 50. Fa aqbala ba'duhum 'alaa badiny yatasaaa 'aloon
 51. Qaala qaaa'ilum minhum innee kaana lee qareen
 52. Yaqoolu 'a innaka laminal musaddiqeen
 53. 'A-izaa mitnaa wa kunnaa turaabanw wa 'izaaman 'a innaa lamadeenoon
 54. Qaala hal antum muttali'oon
 55. Fattala'a fara aahu fee sawaaa'il Jaheem
 56. Qaala tallaahi in kitta laturdeen
 57. Wa law laa ni'matu Rabbee lakuntu minal muhdareen
 58. Afamaa nahnu bimaiyiteen
 59. Illa mawtatanal oola wa maa nahnu bimu'azzabeen
 60. Inna haazaa lahuwal fawzul 'azeem
 61. Limisli haaza falya'ma lil 'aamiloon
 62. Azaalika khairun nuzulan am shajaratuz Zaqqoom
 63. Innaa ja'alnaahaa fitnatal lizzaalimeen
 64. Innahaa shajaratun takhruju feee aslil Jaheem
 65. Tal'uhaa ka annahoo ru'oosush Shayaateen
 66. Fa innahum la aakiloona minhaa famaali'oona minhal butoon
 67. Summa inna lahum 'alaihaa lashawbam min hameem
 68. Summa inna marji'ahum la ilal Jaheem
 69. Innahum alfaw aabaaa'ahum daaalleen
 70. Fahum 'alaa aasaarihim yuhra'oon
 71. Wa laqad dalla qablahum aksarul awwaleen
 72. Wa laqad arsalnaa feehim munzireen
 73. Fanzur kaifa kaana 'aaqibatul munzareen
 74. Illaa 'ibaadal laahil mukhlaseen (section 2)
 75. Wa laqad naadaanaa Noohun falani'mal mujeeboon
 76. Wa najjainaahu wa ahlahoo minal karbil 'azeem
 77. Wa ja'alnaa zurriyyatahoo hummul baaqeen
 78. Wa taraknaa 'alaihi fil aakhireen
 79. Salaamun 'alaa Noohin fil 'aalameen
 80. Innaa kazaalika najzil muhsineen
 81. Innahoo min 'ibaadinal mu'mineen
 82. Summa aghraqnal aakhareen
 83. Wa inna min shee'atihee la Ibraaheem
 84. Iz jaaa'a Rabbahoo bi qalbin saleem
 85. Iz qaala li abeehi wa qawmihee maazaa ta'budoon
 86. A'ifkan aalihatan doonal laahi tureedoon
 87. Famaa zannukum bi Rabbil'aalameen
 88. Fanazara nazratan finnujoom
 89. Faqaala innee saqeem
 90. Fatawallaw 'anhu mudbireen
 91. Faraagha ilaaa aalihatihim faqaala alaa taakuloon
 92. Maa lakum laa tantiqoon
 93. Faraagha 'alaihim darbam bilyameen
 94. Fa aqbalooo ilaihi yaziffoon
 95. Qaala ata'budoona maa tanhitoon
 96. Wallaahu khalaqakum wa maa ta'maloon
 97. Qaalub noo lahoo bun yaanan fa alqoohu fil jaheem
 98. Fa araadoo bihee kaidan faja 'alnaahumul asfaleen
 99. Wa qaala innee zaahibun ilaa Rabbee sa yahdeen
 100. Rabbi hab lee minas saaliheen
 101. Fabashsharnaahu bighulaamin haleem
 102. Falamma balagha ma'a hus sa'ya qaala yaa buniya inneee araa fil manaami anneee azbahuka fanzur maazaa taraa; qaala yaaa abatif 'al maa tu'maru satajidunee in shaaa'allaahu minas saabireen
 103. Falammaaa aslamaa wa tallahoo liljabeen
 104. Wa naadainaahu ai yaaaa Ibraheem
 105. Qad saddaqtar ru'yaa; innaa kazaalika najzil muhsineen
 106. Inna haazaa lahuwal balaaa'ul mubeen
 107. Wa fadainaahu bizibhin 'azeem
 108. Wa taraknaa 'alaihi fil aakhireen
 109. Salaamun 'alaaa Ibraaheem
 110. Kazaalika najzil muhsineen
 111. Innahoo min 'ibaadinal mu'mineen
 112. Wa bashsharnaahu bi Ishaaqa Nabiyam minas saaliheen
 113. Wa baaraknaa 'alaihi wa 'alaaa Ishaaq; wa min zurriyya tihimaa muhsinunw wa zaalimul linafsihee mubeen (section 3)
 114. Wa laqad mananna alaa Moosaa wa Haaroon
 115. Wa najjainaahumaa wa qawmahumaa minal karbil 'azeem
 116. Wa nasarnaahum fakaanoo humul ghaalibeen
 117. Wa aatainaahumal Kitaabal mustabeen
 118. Wa hadainaahumus Siraatal Mustaqeem
 119. Wa taraknaa 'alaihimaa fil aakhireen
 120. Salaamun 'alaa Moosaa wa Haaroon
 121. Innaa kazaalika najzil muhsineen
 122. Innahumaa min 'ibaadinal mu'mineen
 123. Wa inna Ilyaasa laminal mursaleen
 124. Iz qaala liqawmiheee alaa tattaqoon
 125. Atad'oona Ba'lanw wa tazaroona ahsanal khaaliqeen
 126. Allaaha Rabbakum wa Rabba aabaaa'ikumul awwaleen
 127. Fakazzaboohu fa inna hum lamuhdaroon
 128. Illaa 'ibaadal laahil mukhlaseen
 129. Wa taraknaa 'alaihi fil aakhireen
 130. Salaamun 'alaaa Ilyaaseen
 131. Innaa kazaalika najzil muhsineen
 132. Innahoo min 'ibaadinal mu'mineen
 133. Wa inna Lootal laminal mursaleen
 134. Iz najjainaahu wa ahlahooo ajma'een
 135. Illaa 'ajoozan fil ghaabireen
 136. Summa dammarnal aakhareen
 137. Wa innakum latamurroona 'alaihim musbiheen
 138. Wa billail; afalaa ta'qiloon (section 4)
 139. Wa inna Yoonusa laminal mursaleen
 140. Iz abaqa ilal fulkil mash hoon
 141. Fasaahama fakaana minal mudhadeen
 142. Faltaqamahul hootu wa huwa muleem
 143. Falaw laaa annahoo kaana minal musabbiheen
 144. Lalabisa fee batniheee ilaa Yawmi yub'asoon
 145. Fanabaznaahu bil'araaa'i wa huwa saqeem
 146. Wa ambatnaa 'alaihi shajaratam mai yaqteen
 147. Wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yazeedoon
 148. Fa aamanoo famatta' naahum ilaa heen
 149. Fastaftihim ali Rabbikal banaatu wa lahumul banoon
 150. Am khalaqnal malaaa'i kata inaasanw wa hum shaahidoon
 151. Alaaa innahum min ifkihim la yaqooloon
 152. Waladal laahu wa innahum lakaaziboon
 153. Astafal banaati 'alal baneen
 154. Maa lakum kaifa tahkumoon
 155. Afalaa tazakkaroon
 156. Am lakum sultaanum mubeen
 157. Faatoo bi Kitaabikum in kuntum saadiqeen
 158. Wa ja'aloo bainahoo wa bainal jinnati nasabaa; wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdaroon
 159. Subhaanal laahi 'ammaa yasifoon
 160. Illaa 'ibaadal laahil mukhlaseen
 161. Fa innakum wa maa ta'budoon
 162. Maaa antum 'alaihi bi faaatineen
 163. Illaa man huwa saalil jaheem
 164. Wa maa minnaaa illaa lahoo maqaamun ma'loom
 165. Wa innaa lanah nus saaffoon
 166. Wa innaa lanah nul musabbihoon
 167. Wa in kaanoo la yaqooloon
 168. Law anna 'indanaa zikram minal awwaleen
 169. Lakunna 'ibaadal laahil mukhlaseen
 170. Fakafaroo bihee fasawfa ya'lamoon
 171. Wa laqad sabaqat Kalimatunaa li'ibaadinal mursa leen
 172. Innaa hum lahumul mansooroon
 173. Wa inna jundana lahumul ghaaliboon
 174. Fatawalla 'anhum hatta heen
 175. Wa absirhum fasawfa yubsiroon
 176. Afabi'azaabinaa yasta'jiloon
 177. Fa izaa nazala bisaahatihim fasaaa'a sabaahul munzareen
 178. Wa tawalla 'anhum hattaa heen
 179. Wa absir fasawfa yubsiroon
 180. Subhaana Rabbika Rabbil 'izzati 'amma yasifoon
 181. Wa salaamun 'alalmursaleen
 182. Walhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen